Pinksteren C - 2022

Zusters en broeders,

Ik denk dat we het allemaal wel eens meemaken of meegemaakt hebben dat we niet weten wat we moeten doen, en ook niet weten of we gelukkig of ongelukkig zullen zijn met wat er gaat gebeuren. Want dat is het probleem: er komt iets op ons af, maar we weten niet precies wat het is. We weten alleen dat het iets is dat van alle kanten op ons kan afkomen en ons leven serieus kan veranderen. En het kan van alles zijn: ander werk, een nieuwe relatie, een eigen bedrijf, onze gezondheid, een andere woonplaats …, maar wat het ook is, het kan ons leven grondig veranderen.

Dat is precies wat de apostelen ondervinden wanneer ze samen ergens in Jeruzalem in een bovenzaal zitten. Wat zitten ze daar te doen? Dat weten ze waarschijnlijk zelf niet. Zopas is Jezus ten hemel opgestegen en zijn afscheidswoorden waren: ‘Wanneer de heilige Geest over u komt, zult gij kracht ontvangen en van Mij getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ Maar wat moeten ze zich daarbij voorstellen? Moeten ze echt de hele wereld rondtrekken om van Jezus te getuigen? Zullen ze niet tegengewerkt worden, vijandschap opwekken en net als Jezus vervolgd worden, of erger? En hoe moeten ze dat doen? De meesten van hen zijn toch maar gewone vissers? Onzekerheid, twijfel, misschien zelfs angst leeft in hen,  want wat staat er hen te wachten, en gaat dat wel goed aflopen?

En dan daalt de heilige Geest als een vuurtong neer op ieder van hen, en plotseling kennen ze geen enkel probleem meer, geen onzekerheid, geen angst, geen twijfel. Ze zijn geen vissers meer uit Galilea, maar getuigen van Jezus, en ze doen dat zo enthousiast dat drieduizend mensen die van alle kanten op het gedruis zijn afgekomen zich laten dopen in de naam van Jezus.

En zo maken we meteen kennis met de kracht van de heilige Geest: Hij geeft moed en doorzettingsvermogen, Hij zet aan tot handelen en neemt onzekerheid, angst  en twijfel weg. Dat doet Hij niet alleen met de apostelen, maar met alle mensen die willen voelen dat Hij in hen aanwezig is. Dat doet Hij zeker ook met ons, want wij zijn christenen en op ons vormsel is de heilige Geest over ons gekomen en hebben we de kracht ontvangen om standvastig te zijn in ons geloof. En dat geloof is leven naar Gods gebod van liefde, vrede, vreugde en gerechtigheid. Het is ook durven uitkomen voor ons geloof, ervan getuigen in woorden en in daden. En ook durven leven naar dat geloof in onze relatie, op ons werk, in onze omgeving, in het milieu. Een leven van goedheid, van respect, van hulpvaardigheid, van begrip. Niet alleen vandaag, omdat het Pinksteren is, maar alle dagen van ons leven, en in alles wat we doen en denken. En beseffen dat we er nooit alleen voor staan, want de heilige Geest leeft in ons.

Hoe we dat allemaal moeten doen, hoorden we in de eerste lezing. Wanneer de heilige Geest over de apostelen is neergedaald, stormen ze naar buiten en ‘beginnen ze te spreken in vreemde talen, naargelang de Geest hun te vertolken geeft.’ We moeten ons daar geen raar wonder bij voorstellen, integendeel, dat zij vreemde talen spreken betekent gewoon dat ze niet spreken met dure en hoogdravende woorden en ingewikkelde zinnen,  maar in eenvoud getuigen van Gods grote daden van liefde, vrede, vreugde en gerechtigheid. Ze doen dat zo eenvoudig dat het oprecht overkomt en iedereen kan verstaan wat ze zeggen.

Eenvoud en oprechtheid … Zusters en broeders, in het evangelie zegt Jezus tegen zijn apostelen: ‘Als gij Mij liefhebt, houd u dan aan mijn geboden. Dan zal Ik mijn Vader vragen u de Geest van waarheid te bezorgen.’ En die Geest van waarheid is dat Jezus ons geleerd heeft dat God liefde is, en dat Hij ons aanzet in alle omstandigheden die liefde na te streven. Daarvoor ontvangen we kracht van de heilige Geest, want alleen brengen we er niets van terecht. Dat zien we maar al te goed in een wereld die meer en meer door tegenstellingen gespleten wordt, terwijl het toch zo eenvoudig is als wij, als alle mensen in eenvoud en oprechtheid zouden leven naar Gods Geest van liefde, vrede, vreugde en gerechtigheid. Laten we bidden dat die Geest van waarheid over ons moge komen. Amen.